องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง ประจำปี ๒๕๖๗ พร้อมด้วย นางพนตา ทองคำใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และ ข้าราชการ ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมในกิจกรรมฯ โดยการจัดกิจกรรมเป็นการเปิดโอกาศให้เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้มีโอกาศเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเต็มที่ควบคู่กับการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้เด็กได้เรียนรู้ ตามคำขวัญวันเด็กประจำปี ๒๕๖๗ “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมสร้างประชาธิปไตย” ณ อาคารโดมเอนกประสงค์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง