องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันพุธที่ 4 ตุลาคม  2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยนายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และคณะผู้บริหารข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบของที่ระลึกและกระเช้าผลไม้ ต้อนรับนายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย มารับตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง โดยมีนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวต้อนรับ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง