องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองร่วมต้อนรับผู้สูงอายุตำบลย่านซื่อ

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายชรินทร์ เปาอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นางพนตา ทองคำใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นายศุภวัตร ปิ่นวิเศษ และ นายสุพจน์ นาคประดิษฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ให้การต้อนรับชมรมผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ ที่มาศึกษาดูงานท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา ณ วัดม่วง หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/share/p/Rzkz8zqr4716wawb/?mibextid=WC7FNe