องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองมอบแว่นตาผู้สูงอายุให้ประชาชนเทศบาลตำบลรำมะสัก

เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบแว่นตาผู้สูงอายุให้กับประชาชนเทศบาลตำบลรำมะสัก จำนวน ๑๐๐ ท่าน โดยมี นางรัตนี ปกป้อง สมาชิกสภาอบจ.อ่างทอง เขตอำเภอโพธิ์ทอง นางพนตา ทองคำใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นายประสิทธิ์ ปกป้อง นายกเทศมนตรีตำบลรำมะสัก เข้าร่วมในการมอบครั้งนี้ ณ เทศบาลตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

รูปภาพเพิ่มเติม : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0WaueTDZobeGKRWnCBvGMXDXajTdzipBKcvc91qN1boRQQLMQet24RWRC9sZELNgUl&id=100068308984993