องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ “ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง”

เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ “ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง” กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดำเนินการโดย ชุมชนไลออนส์พัฒนา โดยมี นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง สาธารณสุขอำเภอเมืองอ่างทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างทอง สมาคมชาวอ่างทองและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ บริเวณชุมชนไลออนส์พัฒนา (ซอยหมู่บ้านไลออนส์พัฒนา) ต.บ้านอิฐ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/share/p/SGjJF89WNw6F3fVT/?mibextid=WC7FNe