องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหาสงกรานต์ เฟสติวัล ๒๐๒๔ ถนนข้าวสุกอ่างทอง

เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นายชรินทร์ เปาอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และ นายนิทัศน์ กลัดแก้ว หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหาสงกรานต์ เฟสติวัล ๒๐๒๔ ถนนข้าวสุก@อ่างทอง และในครั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองได้มอบเงินสนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน จำนวน ๒๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งจัดงานขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗ ในพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมรักษา สืบสาน ต่อยอดวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ที่ดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยมี นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธี และ นายอภิชาติ ศรีเหรา นายอำเภอวิเศษชัยชาญ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอ่างทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมในพิธีเปิดงานครั้งนี้ ณ เวทีกิจกรรมกลางคลองชลประทาน บริเวณด้านหน้าตลาดกลางข้าวเปลือก สหกรณ์การเกษตร เพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส หมู่ที่ ๙ ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

กำหนดพื้นที่และแนวทางการจัดกิจกรรมดังนี้
๑.โซน ๑ พื้นที่สำหรับพาหนะ/คน เล่นน้ำ : ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓๔๕๔ ฝั่งถนนจากตำบลท่าช้าง – แยกวิเศษชัยชาญ ตั้งแต่จุดเริ่มต้น ๔ ช่องจราจร – แยกวิเศษชัยชาญ จัดกิจกรรมตั้งแต่ ๑๒.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.
๒.โซน ๒ พื้นที่ถนนคนเดิน/ลานกิจกรรม : ถนนเลียบคลองชลประทาน ตั้งแต่บริเวณสะพานวัดสิงห์ – สะพานวัดอ้อย จัดกิจกรรม ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.
๓. กำหนดพื้นที่ทั้ง ๒ โซน เป็นพื้นที่ “เล่นน้ำปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์”
๔. ห้ามจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในพื้นที่จัดกิจกรรม ทั้ง ๒ โซน ผู้ใดฝ่าฝืนจะบังคับใช้กฏหมายโดยเด็ดขาด

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/share/p/9zj1LXDH1RDhiPhX/?

วิดิโอ : https://www.facebook.com/share/v/tyJKk75VHvCuyX2R/?