องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยนายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบเงินช่วยเหลือนางวาลี ประเสริฐพงษ์ ประชาชนหมู่ที่ ๕ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง และครอบครัว ซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยประสบอัคคีภัยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา พร้อมมอบกำลังใจให้กับผู้ประสบอัคคีภัย และขอบคุณพนักงานดับเพลิงจากองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง , องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง, องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ , องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ และเทศบาลตำบลป่าโมก ที่ให้การเข้าช่วยเหลือดับเพลิงในครั้งนี้ด้วย