องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

วันอังคารที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ร่วมรับฟังความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ปัญหาความต้องการด้านการบริหารจัดการน้ำ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง และ ศาลาเอนกประสงค์ ม.๑ ต.หลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง