องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ร่วมรับฟังความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ปัญหาความต้องการด้านการบริหารจัดการน้ำ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น ,องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง , ศาลาประชาคม หมู่ที่๘ ต.แสวงหา และ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง