องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา ๐๙.๐๐น. นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)ในสถานศึกษา เพื่อสำหรับการพัฒนาอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นการส่งเสริมและเพิ่มการเข้าถึงข้อมูล และสวัสดิการตามสิทธิที่ควรจะได้รับของประชาชน และยังเป็นการเพิ่มจุดช่วยเหลือผ่านเด็กและเยาวชนที่กระจายอยู่ในชุมชนต่างๆ ซึ่งจะเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหาในการนำข้อมูลและสวัสดิการไปยังประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนนั้นๆ โดยมีนายบันลือ พลมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กล่าวรายงาน และมีนักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการฯ เป็นจำนวนมาก ณ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จ.อ่างทอง