องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และนายชรินทร์ เปาอินทร์ รองนายก อบจ.อ่างทอง พร้อมด้วย สส. ภราดร ปริศนานันทกุล สส. นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สาธารณสุขอำเภอวิเศษชัยชาญ นายกเทศบาลตำบลท่าช้าง ผอ.รพสต.ไผ่จำศีล ผอ.กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลบางจัก ประธาน อสม.ตำบลไผ่จำศีล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองสาธารณสุข อบจ.อ่างทอง ได้ลงพื้นที่มอบกายอุปกรณ์การแพทย์ เช่น รถสามล้อโยกสำหรับคนพิการ รถเข็นชนิดปรับได้/ปรับไม่ได้ ที่นอนลม เบาะรองนั่ง ไม้เท้า ฯลฯ ให้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ใช้อำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตประจำวันได้ตามปกติ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ณ พื้นที่ตำบลไผ่จำศีล ตำบลสี่ร้อย และตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอ่างทอง