องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยนายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนายชรินทร์ เปาอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ และอุปกรณ์ในการช่วยการดำรงชีวิต เช่น รถสามล้อโยกสำหรับคนพิการ รถเข็นชนิดปรับได้/ปรับไม่ได้ ที่นอนลม เบาะรองนั่ง ไม้เท้า ฯลฯ ให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง จำนวน ๗ ราย เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอ่างทอง