องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๑ มี.ค.๒๕๖๖ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง/ประธานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอ่างทองและคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมาชิกสภาอบจ.อ่างทอง เขตรับผิดชอบอำเภอวิเศษชัยชาญ เขต ๒ ได้ลงพื้นที่มอบกายอุปกรณ์ในเขตพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญ โดยมีนายสุชิาติ นิ่มกุล นายกเทศบาลตำบลม่วงเตี้ย , บุคลากร รพ.สต.ม่วงเตี้ย พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านและคณะอสม. ลงพื้นที่บ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ ต.ม่วงเตี้ย จังหวัดอ่างทอง รับมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ที่นอนโฟมป้องกันแผลกดทับ ตามที่ได้ยื่นเสนอขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ เพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตประจำวันได้ตามปกติ และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอ่างทอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง