องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

<object class="wp-block-file__embed" data="https://www.angt.go.th/wp-content/uploads/2023/04/25660404-สแกน-6.pdf" type="application/pdf" style="width:100%;height:600px" aria-label="ฝัง <strong>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานโยธา จำนวน ๒ ราย เป็นเวลา ๓ เดือน โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน -๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานโยธา จำนวน ๒ ราย เป็นเวลา ๓ เดือน โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน -๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด