องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

<object class="wp-block-file__embed" data="https://www.angt.go.th/wp-content/uploads/2023/05/ประกาศผู้ชนะ-ขุดลอกคลอง-_1-23.pdf" type="application/pdf" style="width:100%;height:600px" aria-label="ฝัง <a href="https://www.angt.go.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%87-%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%b8%e0%b8%94-44/">ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคลองบ้านหมื่นเกา ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคลองบ้านหมื่นเกา ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงดาวน์โหลด