องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอำนวยความปลอดภัยทางท้องถนนโดยการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง อท. ๓๑๐๒ บ้านหนองยาง-บ้านยางกลาง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)