องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

<object class="wp-block-file__embed" data="https://www.angt.go.th/wp-content/uploads/2022/12/BRW0C96E6974904_011650-4.pdf" type="application/pdf" style="width:100%;height:600px" aria-label="ฝัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล มูลนิธิมิลาเคิล ออฟไลฟ์ เพื่อใช้ในโครงการ หนึ่งใจ..ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ขนาด ๒.๐๐x๖.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง<br>
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล มูลนิธิมิลาเคิล ออฟไลฟ์ เพื่อใช้ในโครงการ หนึ่งใจ..ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ขนาด ๒.๐๐x๖.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด