องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้ประกาศ นโยบาย “งดรับ งดให้ ของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในสังกัดฯ นำไปใช้ปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง