องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

ได้ประกาศฯ นโยบาย “งดรับ งดให้ ของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)”

เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในสังกัดฯ นำไปใช้ปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง