องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญส่งผลงานวรรณกรรมเข้าประกวดรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๗ ประเภทเรื่องสั้นและบทกวี เพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย โดยเปิดรับผลงานเข้าประกวดฯ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ เงินรางวัลรวม ๖๘๐,๐๐๐ บาท ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.parliament.go.th/phan ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรางวัลได้ที่ www.parliament.go.th/phan และเพจเฟซบุ๊ก “รางวัลพานแว่นฟ้า”