องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

ประชุมการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายไพบูลย์ ศุภบุญ เป็นประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ในการประชุมการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยมี นางพนตา ทองคำใส เลขานุการกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.อ่างทอง พร้อมด้วย นางสาวสุธีรัตน์ ฉิมฉวี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการการเลือกตั้งฯ และคณะอนุกรรมการประจำอำเภอ ทั้ง ๗ อำเภอ เข้าร่วมการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เพื่อแจ้งข้อมูลหน่วยเลือกตั้ง ตารางกำหนดระยะเวลา คำสั่ง กกต.อบจ./ผอ.กกต.อบจ.ในการมอบหมายภารกิจ และแจ้งหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการประจำอำเภอ พร้อมด้วยแนวทางปฏิบัติหน้าที่ของผู้ช่วยเหลือเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/share/p/3ZeaUm9mHMEJJTfE/?mibextid=WC7FNe

วิดิโอ : https://www.facebook.com/share/v/fMpGMLiwqmtauiCq/?mibextid=WC7FNe