องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เขต อำเภอแสวงหา เข้าร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใหญ่บ้าน เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ตาม กรอบแผนงาน และนโยบายต่างๆ ณ หอประชุมอำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

รูปภาพเพิ่มเติม : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0DXz73x4WqWP17jHwVVZuqgCBfzMDjbMNmZaDJVwDco8CggyLna2YMKjYe21aXpwBl&id=100068308984993