องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอโพธิ์ทอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายชรินทร์ เปาอินทร์ และ นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เขต อำเภอโพธิ์ทอง และ นางพนตา ทองคำใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอโพธิ์ทอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใหญ่บ้าน เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ตามกรอบแผนงานและนโยบายต่างๆ และได้มอบของขวัญให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และมอบกระเช้าของขวัญแสดงความยินดีกับ นายอนุชา เรืองอมรวิวัฒน์ ในโอกาสที่มาดำรงตำแหน่งนายอำเภอโพธิ์ทองคนใหม่ ณ หอประชุมอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/share/p/c9DrJZD5U3GjaLmv/?mibextid=WC7FNe