องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอป่าโมก ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบหมาย นายชรินทร์ เปาอินทร์ ,นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ,คณะเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง อำเภอป่าโมก และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอป่าโมก ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใหญ่บ้าน เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ตามกรอบแผนงานและนโยบายต่างๆ และได้มอบของขวัญให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/share/p/9UBiPgo2qw6cDBe1/?mibextid=WC7FNe

วิดิโอ : https://fb.watch/qLMQlxLyvk/