องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายไพบูลย์ ศุภบุญ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.อ่างทอง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ณ ห้องโถงหน้าห้องสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยมี นางพนตา ทองคำใส เลขานุการกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.อ่างทอง พร้อมด้วย นางสาวสุธีรัตน์ ฉิมฉวี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง และ คณะกรรมการการเลือกตั้งฯ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เพื่อแต่งตั้งและมอบหมายคณะอนุกรรมการประจำอำเภอทั้ง ๗ อำเภอ เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง รวมทั้งแบ่งพื้นที่เพื่อการติดตามการปฏิบัติงานและกำหนดสถานที่เก็บรักษาบัตรและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/share/p/dNRGVPuiU6ndsQWt/?mibextid=WC7FNe

วิดิโอ : https://www.facebook.com/share/v/fNxxR1GoWSsTvFpE/?mibextid=WC7FNe