องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

ประชุมคณะทำงานรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุชิน อร่ามพงษ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าคณะทำงานรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานฯ เพื่อคัดเลือกงานสำหรับเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะทำงาน ณ ห้องประชุมเล็กองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ชั้น ๒

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/share/p/o4Chnk5hMBtTzCrS/?mibextid=WC7FNe

วิดิโอ : https://www.facebook.com/share/v/ydMRYUxvBN8bW5xK/?mibextid=WC7FNe