องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุมประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) แต่ละอำเภอ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.จังหวัดอ่างทอง และวัน อสม.แห่งชาติ ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง