องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมหาสงกรานต์ เฟสติวัล ๒๐๒๔ ถนนข้าวสุก @อ่างทอง

เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นางพนตา ทองคำใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมหาสงกรานต์ เฟสติวัล ๒๐๒๔ ภายใต้แนวคิด “มหาสงกรานต์ เฟสติวัล ๒๐๒๔ ถนนข้าวสุก @อ่างทอง” โดยการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์จังหวัดอ่างทอง “สงกรานต์ถนนข้าวสุก” จัดขึ้นบริเวณถนนสายเสนา – ชันสูตรที่ขนานคันคลองชลประทาน ตั้งแต่บริเวณแยกไฟแดงวิเศษชัยชาญ ผ่านหน้าสำนักงานเทศบาลวิเศษชัยชาญ ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ซึ่งกำหนดจัดงานเป็นประจำทุกปี ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน โดยมีนายพิริยะ ฉันทดิลก ผูู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานสาธารณสุข นายอำเภอ ตำรวจภูธร เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง