องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ประธานพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)ในสถานศึกษา พื้นที่จังหวัดอ่างทอง มอบโล่ให้กับ โรงเรียนสตรีอ่างทอง โดยนายมงคล บกสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทองป็นผู้รับมอบ ซึ่งโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)ในสถานศึกษา นั้น มีนักเรียนจาก 4 โรงเรียน เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 3,000 คน และได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษณ์ ทรงไตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เขตอำเภอเมืองอ่างทอง ร่วมพิธีมอบโล่ ฯ ครั้งนี้ด้วย ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง อ.เมือง จ.อ่างทอง