องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2566 นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิด”โครงการต้นแบบชุมชนลดโซเดียม เพื่อชะลอ ไตเสื่อม ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ในชุมชนทรัพย์สิน เขตเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยมี นายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอเมืองอ่างทอง นายประมวล มุ่งมาตร รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยกองสาธารณสุข อบจ.อ่างทอง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ ครั้งนี้ ซึ่งโครงการจัดขึ้นโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง