องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

ประมวลภาพ หน่วยงานในสังกัดต่างๆ ร่วมอวยพรและมอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๗ ให้กับ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมรับพรปีใหม่และรับของขวัญปีใหม่จากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง