องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยนายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นายชรินทร์ เปาอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน “แอร์เอเชีย” รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๗ (ปีที่ ๓๓) ประจำปี ๒๕๖๖ ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี รอบคัดเลือกภาคกลาง ตั้งแต่วันที่ ๙ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ โรงยิม (อาคารอเนกประสงค์) สนามกีฬาจังหวัดอ่างทอง ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง พร้อมมอบรางวัลให้แก่นักกีฬา และผู้ฝึกสอน ดังนี้

๐ นักกีฬายอดเยี่ยม

# นักกีฬาชาย ได้แก่ ด.ช.นรากร เพ็ชรชำนาญ จากทีมโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี จังหวัด เพชรบุรี ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

# นักกีฬาหญิง ได้แก่ ด.ญ.ธัญรดา เลพล จากทีมโรงเรียนเทพมงคลรังษี จังหวัด กาญจนบุรี ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

๐ ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม

# ประเภททีมชาย ได้แก่ บริบูรณ์ บุญรอด จากทีมโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี จังหวัด เพชรบุรี ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

# ประเภททีมหญิง ได้แก่ นายสันทัด นิลรอด จากทีมโรงเรียนเทพมงคลรังษี จังหวัด กาญจนบุรี ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

๐ ทีมที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน

# ประเภททีมชาย

– ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี จังหวัด เพชรบุรี รับมอบเหรียญรางวัล ถ้วยรางวัล ประกาศเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล จำนวน ๗,๐๐๐ บาท

– รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม จังหวัด เพชรบุรี รับมอบเหรียญรางวัล โล่รางวัล ประกาศเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล จำนวน ๕,๐๐๐ บาท

– รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนด่านช้างวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี รับมอบประกาศเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล จำนวน ๓,๐๐๐ บาท

# ประเภททีมหญิง

– ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเทพมงคลรังษี จังหวัด กาญจนบุรี รับมอบเหรียญรางวัล ถ้วยรางวัล ประกาศเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล จำนวน ๗,๐๐๐ บาท

– รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง จังหวัด อ่างทอง รับมอบเหรียญรางวัล โล่รางวัล ประกาศเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล จำนวน ๕,๐๐๐ บาท

– รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร นครปฐม จังหวัดนครปฐม รับมอบประกาศเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล จำนวน ๓,๐๐๐ บาท