องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ร่วมโครงการมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ร่วมกับ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มอบสิ่งของ (ถุงยังชีพ)  จำนวน 500 ชุด ให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ตามโครงการ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือผู้ประสพภัย”  ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง