องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นายชรินทร์ เปาอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายวรากร มลฑาทิพย์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นายนิทัศน์ กลัดแก้ว หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยมี ฯพณฯ สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฯ พร้อมด้วย นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด สพป.อ่างทอง เข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

รูปภาพเพิ่มเตืม : https://www.facebook.com/share/p/74GAxoTKC6rxHNT6/?mibextid=WC7FNe

วิดิโอ : https://www.facebook.com/share/v/mUcrdHvtG9TjRQZ9/?mibextid=WC7FNe