องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม ๒๕๖๖ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน แอร์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี รอบคัดเลือกภาคกลาง ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ โรงยิม (อาคารเอนกประสงค์) สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง