องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

พิธีเปิดงาน “เกษตรและของดีเมืองอ่างทอง วัดขุนอินฯ” ปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑๑

เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๘.๓๐ น. นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “เกษตรและของดีเมืองอ่างทอง วัดขุนอินฯ” ปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑๑ ในระหว่างวันที่ ๙-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ในแนวคิด (Theme) “ชวนกันกิน ชวนกันกรีน” ยกระดับสินค้าเกษตรของจังหวัดอ่างทอง ให้เป็นที่รู้จักและเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย โดยมีนายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีฯ ณ บริเวณหน้าองค์พระพุทธไสยาสน์ วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง