องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพขจัดความยากจนคนอ่างทอง และร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์การประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนเป้าหมาย ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง โดยมีนายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ประธานพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมพิธีฯในครั้งนี้ด้วย ณ อาคารสำนึกรักบ้านเกิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง