องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ประธานพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในสถานศึกษา พื้นที่จังหวัดอ่างทอง มอบโล่ให้กับโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” โดยมี ดร.วัชรพงษ์ แพร่หลายผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” เป็นผู้รับมอบ ซึ่งโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในสถานศึกษา นั้น มีนักเรียนจาก 4 โรงเรียน เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 3,000 คน