องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖  นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และคณะผู้บริหารฯ มอบน้ำดื่มองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เพื่อสนับสนุนการจัดการแข่งขัน “โครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบลหลักแก้ว” จำนวน ๑,๐๐๐ ขวด และ การจัดการแข่งขัน “สล็อตรันนิ่ง อ่างทอง มินิมาราธอน ๒ ” จำนวน ๑,๐๐๐ ขวด ณ ศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง