องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยนายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบน้ำดื่มให้กับโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เพื่อใช้ใน “การจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ” ในวันเสาร์ที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๖ นี้, มอบน้ำดื่มให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว เพื่อใช้ใน “การจัดโครงการแข่งขันเรือยาวสานสัมพันธ์ประจำปี ๒๕๖๖ ” ในวันที่ ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๖ และมอบน้ำดื่มให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เพื่อใช้ใน “การจัดงานเปิดฟ้าการศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ ๑๗ และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ” ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง