องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๑  กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนายสุทัศน์ ประดิษฐทรัพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เขตอำเภอแสวงหา มอบน้ำดื่ม จำนวน ๑,๐๐๐ ขวด แก่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอ่างทอง เพื่อสนับสนุน “การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดอ่างทอง ประจำปี ๒๕๖๖” ณ ศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง