องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

มอบลูกฟุตซอลให้กับเรือนจำจังหวัดอ่างทอง เพื่อใช้ทำกิจกรรมของผู้ต้องขัง

เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นางสาวชนม์สิตา นิ่มกุล เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ นายชูเกียรติ์ พันธ์เกิด หัวหน้าฝ่ายนิติการ มอบลูกฟุตซอลให้กับเรือนจำจังหวัดอ่างทอง เพื่อใช้ทำกิจกรรมของผู้ต้องขังในเรือนจำ โดยนายอโนทัย ทั้งรักษ์ ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอหลังสวน รักษาการผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางอภิรดี พัฒนครู ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง เป็นตัวแทนรับมอบ ณ เรือนจำจังหวัดอ่างทอง