องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยนายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง คณะผู้บริหาร ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ร่วมมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ และอุปกรณ์ในการช่วยการดำรงชีวิต เช่น รถสามล้อโยกสำหรับคนพิการ รถเข็นชนิดปรับได้/ปรับไม่ได้ ที่นอนลม เบาะรองนั่ง ไม้เท้า ฯลฯ ให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง อำเภอโพธิ์ทอง จำนวน ๑๐ ราย เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอ่างทอง