องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้มอบเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จำนวน 40,000 บาท ให้แก่นายบรรจบ เฉลยมรรค ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม และนายภราดร ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ที่ปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงวิกฤติอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทองที่ผ่านมา