องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนจิตอาสาและเงินสนับสนุนกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทอง เพื่อแสดงขอบคุณที่ได้ให้ช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤติอุทกภัยที่ผ่านมา