องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” จำนวน ๔๐,๐๐๐บาท โรงเรียนไผ่วงวิทยา จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท และมอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนนักเรียนทั้ง ๒ โรงเรียน ที่ได้ปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงวิกฤติอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทองที่ผ่านมา