องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2566 นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบเงินช่วยเหลือให้กับประชาชน หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์รังนก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ที่ประสบเหตุไฟไหม้บ้านเรือน เป็นเงินจำนวน 10,000 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น