องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบเงิน เพื่อ “สนับสนุนการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๗” จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท (๗ อำเภอ) ณ ห้องประชุม (เล็ก) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง