องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นายชรินทร์ เปาอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นายวรากร มณฑาทิพย์ เลขานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีสักการะศาลหลักเมืองอ่างทอง พระพุทธอภิบาลบารมีศรีเมืองอ่างทอง ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ และสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ บริเวณพิพิธภัณฑ์ภาพถ่ายพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดอ่างทอง (จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง หลังเก่า) เนื่องในการจัดงาน “รำลึกเสด็จประพาสต้นล้นเกล้ารัชกาลที่ ๕ และงานรำลึกรัชกาลที่ ๙ พระบารมีปกเกล้าชาวอ่างทอง” กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๑๖-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดอ่างทอง