องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมการจัดกิจกรรม (Kick off) ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ กิจกรรมโครงการบำบัดน้ำเสียชุมชนเมืองอ่างทอง และมีกิจกรรมโยนอีเอ็มบอล (EM BALL) และราดสารน้ำหมักชีวภาพลงสู่คลองลำท่าแดง เพื่อช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศ โดยมี นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการจัดกิจกรรมฯ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ปลัดจังหวัดอ่างทอง ผู้แทนผู้บริหารบริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC) หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอ่างทอง รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองอ่างทอง นายอำเภอเมืองอ่างทอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ณ คลองลำท่าแดง ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง และเข้าร่วมการจัดกิจกรรม (Kick off) ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง กิจกรรมฟื้นฟูและทำความสะอาดคลองหนองสองห้อง โดยมี นายทัศนัย สุธาพจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการจัดกิจกรรมฯ พร้อมด้วย ผู้แทนผู้บริหารบริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC) หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอ่างทอง นายอำเภอไชโย นายกเทศมนตรีเกษไชโย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ คลองหนองสองห้อง หมู่ที่ 3 ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/share/p/W4w9grboDdkQ4DEb/?