องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุประจำเดือน ธันวาคม 2566 และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลบางเจ้าฉ่า จังหวัดอ่างทองโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง